rozprawa.jpg
SPAŁOWANIE ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES [L.] KARST.) PRZEZ JELENIOWATE A DEPRECJACJA SUROWCA DRZEWNEGO W DRZEWOSTANACH MŁODSZYCH KLAS WIEKU
Jarosław Szaban
Zeszyt 414
2010
s. 96
rozprawy naukowe
Dział: Leśnictwo
Cena: 15.00 zł

Nakład wyczerpany