978-83-7160-604-5.jpg
TOWAROZNAWSTWO WYBRANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH. PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ.
Ewa Flaczyk, Józef Korczak (red.)
ISBN 978-83-7160-604-5  
Wyd. II uzup.
2010
s. 242
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 28.00 zł

koszykDo koszyka

Towaroznawstwo produktów spożywczych zajmuje się badaniem jakości żywności. Bada te cechy i właściwości produktów spożywczych, które decydują bezpośrednio lub pośrednio o przydatności poszczególnych towarów w żywieniu człowieka, a także o ich przydatności wcześniej w przetwórstwie i dystrybucji.

Przedmiotem skryptu jest ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych, które bądź nie były szerzej opisane w innych opracowaniach na temat oceny towaroznawczej produktów spożywczych, bądź są przeprowadzane w ramach przedmiotów obejmujących przetwórstwo żywności.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie