978-83-7160-607-6.jpg
ANALIZA DNA. TEORIA I PRAKTYKA
Ryszard Słomski (red.)
ISBN 978-83-7160-607-6  
Wyd. I
2011
s. 573
monografie
Dział: Inne (chemia, fizyka, matematyka, języki obce)
Cena: 70.00 zł

Nakład wyczerpany

Zebrane w książce przykłady analiz DNA powstały na podstawie dwudziestoletniego doświadczenia wynikającego z przeprowadzenia szkół letnich POSTĘPY BIOLOGII MOLEKULARNEJ w latach 1989-2008. W Szkołach uczestniczyło ponad 800 osób reprezentujących m.in. wyższe uczelnie, instytuty badawcze i służby państwowe.

Doświadczenia przedstawione w omawianej książce wykonane zostały przez młodych pracowników nauki i łatwo mogą być powtórzone. Unikatową wartość stanowią przykłady wyników uzyskanych z zastosowaniem opisanych metod. Całość opracował prof. dr hab. Ryszard Słomski, pod którego kierunkiem kształciło się wielu autorów tej książki.

Ryszard Słomski jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Profesor Słomski jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechniania diagnostyki molekularnej. Jako pierwszy wykonał badania z zakresu odcisku genetycznego i amplifikacji DNA metodą PCR. Obecnie zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk.