978-83-7160-622-9.jpg
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ODNOWIEŃ I ZALESIEŃ, SPOSOBY I TECHNIKA SADZENIA ORAZ PIELĘGNACJA UPRAW
Henryk Kocjan
ISBN 978-83-7160-622-9  
Wyd. IV popr.
2011
s. 117
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 22.00 zł

koszykDo koszyka

Książka obejmuje podstawowe zagadnienia związane z pracami przygotowawczymi do odnowień i zalesień w różnych warunkach terenowych. Stanowi kompendium wiadomości z zakresu przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia oraz krótką charakterystykę przydatności urządzeń i narzędzi do przygotowania gleby. Omówiono również sposoby i technikę sadzenia oraz pielęgnowanie gleby i zwalczanie chwastów w uprawach.

Książka jest przeznaczona dla studentów leśnictwa. Mogą z niej również korzystać leśnicy, którzy w swojej praktyce realizują prace odnowieniowe i pielęgnacyjne. Niektóre zagadnienia, takie jak np. biologiczna rekultywacja terenów zdewastowanych i nowo powstałych zbiorników wodnych, mogą zainteresować także pracowników ochrony środowiska i biologów.  

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie