978-83-7160-625-0.jpg
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA SUPERPLASTYFIKATORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH RODZAJÓW CEMENTU
Anna Grabiec
ISBN 978-83-7160-625-0  
Wyd. I
2011
s. 106
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 27.50 zł

koszykDo koszyka

W pracy omówiono zagadnienie efektywności działania superplastyfikatorów z uwzględnieniem różnych rodzajów cementu. Skupiono się przede wszystkim na współdziałaniu cement-domieszka upłynniająca, biorąc pod uwagę efekty technologiczne stosowania superplastyfikatorów w świeżych i stwardniałych kompozytach cementowych; czynnikiem różnicującym superplastyfikatory była ich baza chemiczna.

Określono również wpływ współdziałania cement-superplastyfikator na hydratację i mikrostrukturę tworzyw cementowych, w tym po dłuższych okresach twardnienia.

Publikacja jest adresowana do czytelników interesujących się technologią betonu, zwłaszcza możliwością modyfikowania właściwości tworzyw cementowych za pomocą domieszek upłynniających.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie