rozprawa.jpg
BADANIA WARTOŚCI SZKÓŁKARSKIEJ I SADOWNICZEJ DWÓCH NOWYCH KLONÓW PIGWY (CYDONIA OBLONGA MILL.)
Sławomir Świerczyński
Zeszyt 432
2011
s. 126
rozprawy naukowe
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 21.00 zł

Nakład wyczerpany