rozprawa.jpg
NOWE BIOTYPY ANTYPKI (PRUNUS MAHALEB L.) JAKO SŁABO ROSNĄCE PODKŁADKI DLA CZTERECH ODMIAN UPRAWNYCH CZEREŚNI
Aleksander Stachowiak
Zeszyt 438
2012
s. 119
rozprawy naukowe
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 23.00 zł

Nakład wyczerpany