rozprawa.jpg
ZMIANY JAKOŚCIOWE ŚLIWEK (PRUNUS DOMESTICS L.) PODCZAS PRZECHOWYWANAI I SUSZENIA ORAZ OCENA WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH SUSZU
Dorota Walkowiak-Tomczak
ISBN 1896-1894  
Zeszyt 450
2013
s. 202
rozprawy naukowe
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 33.00 zł

Nakład wyczerpany