rozprawa.jpg
BADANIA ZMIAN FIZYKOCHEMICZNYCH W DREWNIE WYBRANYCH GATUNKÓW LIŚCIASTYCH PO DŁUGOTRWAŁYM WPŁYWIE ŚRODOWISKA WODNEGO
Magdalena Zborowska
ISBN 1896-1894  
Zeszyt 417
2010
s. 107
rozprawy naukowe
Dział: Technologia Drewna
Cena: 18.50 zł

Nakład wyczerpany