rozprawa.jpg
WIELKOŚĆ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA PRZY POZYSKIWANIU DREWNA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM
Władysław Kusiak
ISBN 1896-1894  
Zeszyt 428
2011
s. 107
rozprawy naukowe
Dział: Leśnictwo
Cena: 18.50 zł

Nakład wyczerpany