rozprawa.jpg
OCENA WPŁYWU NAWOZU PRP SOL I KOINOKULACJA BAKTERIAMI NA PROCES DIAZOTROFII, AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY ORAZ KONDYCJĘ I PLON KONICZYNY I LUCERNY
Alicja Niewiadomska
ISBN 1896-1894  
Zeszyt 462
2013
s. 106
rozprawy naukowe
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 14.00 zł

Nakład wyczerpany