rozprawa.jpg
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNE PŁYT Z ORIENTOWANYCH WIÓRÓW PASMOWYCH PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU ŚRODOWISKOWYCH CZYNNIKÓW STARZENIOWYCH
Radosław Mirski
ISBN 978-83-7160-700-4  
Zeszyt 456
2013
s. 133
rozprawy naukowe
Dział: Technologia Drewna
Cena: 22.00 zł

Nakład wyczerpany