rozprawa.jpg
WYKORZYSTANIE INTENSYWNOŚCI PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI ORAZ WSKAŹNIKÓW PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI DO OKREŚLANIA BIEŻĄCEGO PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI DĘBU BEZSZYPUŁKOWEGO (QUERCUS PETRAEA LIEBL.)
Mieczysław Turski
ISBN 1896-1894  
Zeszyt 409
2010
s. 129
rozprawy naukowe
Dział: Leśnictwo
Cena: 25.50 zł

Nakład wyczerpany