rozprawa.jpg
PROMIENIOWA ZMIENNOŚĆ MAKROSKTRUKTURY DREWNA WIATROŁOMÓW SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) I ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES KARST.) W RELACJI DO NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI DREWNA
Marcin Jakubowski
ISBN 189601894  
Zeszyt 407
2010
s. 76
rozprawy naukowe
Dział: Leśnictwo
Cena: 14.00 zł

Nakład wyczerpany