rozprawa.jpg
ASPEKTY BIODEGRADACJI W WYTWORACH PAPIERNICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH WYBRANE DODATKI ORGANICZNE
Izabela Modzelewska
ISBN 1896-1894  
Zeszyt 419
2011
s. 168
rozprawy naukowe
Dział: Technologia Drewna
Cena: 35.00 zł

Nakład wyczerpany