978-83-7160-723-3.jpg
PODSTAWY GOSPODARKI LEŚNEJ
Bohdan Ważyński (red.)
ISBN 978-83-7160-723-3  
Wyd. II popr. i uzup.
2014
s. 409
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Leśnictwo
Cena: 54.00 zł

Nakład wyczerpany

Podręcznik jest syntezą wiedzy o prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach Polski. W sposób encyklopedyczny omówiono w nim główne działy tej gospodarki – hodowlę lasu, urządzenie lasu, ochronę lasu, użytkowanie lasu i ekonomikę leśnictwa. W książce ukazano przyrodniczą złożoność gospodarki leśnej, jej cele i zadania gwarantujące trwałe zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń, bez uszczerbku dla obecnych, o ile prawa i zasady polityki leśnej będą akceptowane i przestrzegane przez społeczeństwo. Przedstawione zagadnienia SA wynikiem wiedzy i praktyki wielu pokoleń leśników, a także najnowszych osiągnięć z dziedziny leśnictwa. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkich dla studentów leśnictwa, ochrony środowiska oraz biologii.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie