978-83-7160-791-2.jpg
ZARYS EKONOMIKI OGRODNICTWA
Karolina Jąder, Sylwia Kierczyńska, Olga Stefko
ISBN 978-83-7160-791-2  
Wyd. II uzup. i popr.
2015
s. 108
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 21.00 zł

koszykDo koszyka

Skrypt zawiera podstawowe pojęcia oraz terminy używane powszechnie w omawianiu zagadnień i zjawisk gospodarczych dotyczących ekonomiki ogrodnictwa, umożliwiając pełniejsze ich zrozumienie.

Materiał podzielono na cztery części. Pierwsza dotyczy zagadnień związanych z gospodarstwem i przedsiębiorstwem ogrodniczym. W drugiej omówiono trzy podstawowe czynniki produkcji: ziemię, pracę i kapitał. Oprócz teorii dotyczącej czynników produkcji oraz ich roli w procesie wytwarzania, podano wiele przykładów i szczegółowych obliczeń ułatwiających odpowiednie zorganizowanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Kolejną część poświęcono nakładom i kosztom w produkcji ogrodniczej. Omówiono definicje, cechy i różnice między tymi dwoma pojęciami.  Przedstawiono także klasyfikację kosztów w przedsiębiorstwach ogrodniczych oraz sposoby ich obliczania. W ostatniej, czwartej części zawarto zagadnienia dotyczące mierników efektów zastosowania czynników produkcji w ogrodnictwie takich, jak produkcja i dochód, oraz ocenę sprawności działania.

"Zarys ekonomiki ogrodnictwa" jest podręcznikiem dl studentów wydziałów ogrodniczych, a jednocześnie może być swoistym kompendium wiedzy z zakresu ekonomiki omawianej branży.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie