978-83-7160-821-6.jpg
POLITYKA EDUKACYJNA I OŚWIATOWA W POLITYCE SPOŁECZNEJ
Andrzej Kusztelak (red.)
ISBN 978-83-7160-821-6  
Wyd. I
2015
s. 205
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 36.00 zł

koszykDo koszyka

Podręcznik ten wzbogaca ofertę źródłową dla polityki edukacyjnej, umożliwiając szerszy ogląd sytuacji, jak polityka ta determinuje życie prywatne obywateli, wspomaga rozwój gospodarczy, uczy korzystania z instytucji demokratycznych czy wreszcie rozumienia życia społecznego.

Obecnie można podjąć próbę refleksji, czy współczesna szkoła realizuje dziedzictwo tamtych dążeń, które pomimo funkcjonowania w warunkach państwa totalitarnego zdołało obronić swą niezależność. Ponadto, czy szkoła ta przygotowuje współcześnie do wolności, ale też odpowiedzialności za siebie i za swoją ojczyznę...?

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenieoszenie do planu wydawniczego 2016- pdf Zgłoszenie do planu wydawniczego 2018

Nasze czasopisma

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
WieÂści Akademickie