978-83-7160-439-3.jpg
ASCID MITES (ACARI, MESOSTIGMATA) FROM SELECTED FOREST ECOSYSTEMS AND MICROHABITATS IN POLAND
Dariusz J. Gwiazdowicz
ISBN 978-83-7160-439-3  
Wyd. 1
2007
s. 248
rozprawy naukowe
Dział: Leśnictwo
Cena: 14.00 zł

Nakład wyczerpany

Dotychczas na świecie znanych jest około 650 gatunków roztoczy z rodziny Ascidae, z których 94 wykazano w Polsce. Pierwszym celem jaki sobie w niniejszej pracy postawiono, było sporządzenie wykazu roztoczy występujących na terenach leśnych w Polsce. Uzyskanie informacji dotyczących mikrośrodowisk, w jakich roztocze te wykazano, było podstawą do analizy i badań nad biologią, ekologią i zoogeografią wielu gatunków. W niniejszych badaniach brano także pod uwagę czynniki wpływające na występowanie roztoczy oraz starano się określić ich hierarchię. Analizowano czynniki biotyczne (np. typ siedliskowy lub zbiorowisko roślinne), antropogeniczne (np. trasy narciarskie), a ponadto zwrócono uwagę na wysokość nad poziomem morza. W wyniku badań taksonomicznych opisano jeden rodzaj, sześć nowych dla wiedzy gatunków oraz osiem nieznanych samców. Ponadto zrewidowano przynależność systematyczną kilku gatunków. W pracy przedstawiono klucze do oznaczania gatunków wykazanych na terenie Polski, a na mapie Polski z podziałem na siatkę geograficzną naniesiono stanowiska roztoczy wykazanych w niniejszych badaniach.